English 简体中文版
首 页 > 联系我们
  威捷控股有限责任公司
公司地址: 广西南宁金浦路名都大厦22号1408-2室
公司电话: 0086-771-5789267/5789115
公司传真: 0086-771-5789267/5789115
邮政编码: 530022
电子邮件: gxnfcn@126.com
公司网址: www.gxnfcn.com
©Copyright 2010 Guangxi N&H Metallurgy All rights Reserved, 威捷控股有限责任公司 版权所有
地址: 广西南宁金浦路名都大厦22号1408-2室 邮编: 530022 E-mail:gxnfcn@126.com
电话: 0086-771-5789267/5789115 传真:0086-771-5789267/5789115 桂ICP备10200529号-1
Room 1408-2, 14th Fl, Mingdu Building, 22 Jinpu Rd. Qingxiu District, Nanning, Guangxi, China