English 简体中文版
首 页 > 最新动态
全国主要地区6月17日进口主流锰矿价格
日期:2013/6/17 16:54:26   威捷控股有限责任公司

单位:元/吨度

产品

牌号

主流报价

涨跌

主流成交价

涨跌

港口

澳洲锰块矿(BHP)

mn46%fe<5%

钦州港

澳洲锰块矿(BHP)

mn46%fe<5%

45.5-46

45.5-46

天津港

澳洲锰块矿(CML)

mn46%fe5%

45.5-46

45.5-46

天津港

澳洲锰块矿(CML)

mn46%fe5%

44.5

44.5

钦州港

澳洲高硅块矿

mn36%fe5%SI>20%

44

44

天津港

澳洲高硅块矿

mn36%fe5%SI>20%

42

42

钦州港

澳洲高硅籽矿

mn38%fe5%si22%

39.5-40

39.5-40

 —

钦州港

澳洲高硅籽矿

mn38%fe5%si22%

--

--

天津港

澳洲锰籽矿

mn48-49%fe5%

42.5-43

42.5-43

钦州港

澳洲锰籽矿

mn49%fe5%

45-46

45

天津港

澳洲锰籽矿

mn45%fe5%

44.5

44-44.5

天津港

澳洲锰籽矿

mn45%fe5%

41.5-42

41.5-42

钦州港

澳洲锰块矿

mn30-31%fe20%

40

40

天津港

澳洲锰块矿

mn30-31%fe20%

40

40

钦州港

巴西锰矿

mn46%fe5%

43

42.5-43

天津港

巴西锰矿

mn44-45%fe5%

40-40.5

40-40.5

湛江港

巴西粉矿

mn45%fe5%

--

--

天津港

巴西粉矿

mn45%fe5%

37.5

37.5

湛江港

南非锰矿(半碳酸)

mn35.5%fe5%

37

37

天津港

南非锰矿(半碳酸)

mn35.5%fe5%

37.5

37-37.5

钦州港

南非锰矿(半碳酸)

mn38%fe5%

38-38.5

38

天津港

南非锰矿(半碳酸)

mn38%fe5%

39-39.5

39

钦州港

南非高铁锰矿

mn32%fe20%

38.5

38.5

天津港

南非高铁锰矿

mn32%fe20%

38.5

38.2-38.5

钦州港

南非中铁锰矿

mn45%fe10%

44

天津港

南非中铁锰矿

mn45%fe10%

43

钦州港

南非半碳酸籽矿

mn38%fe5%

38-39

38-39

天津港

加蓬锰矿

mn45-46%fe5%

43

 —

42.5-43

天津港

加蓬锰矿

mn45%fe5%

41-41.5

41-41.5

钦州港

加纳碳酸锰矿

mn28%fe0.8%

35

35

钦州港

打印本页】 【返回上页  
©Copyright 2010 Guangxi N&H Metallurgy All rights Reserved, 威捷控股有限责任公司 版权所有
地址: 广西南宁金浦路名都大厦22号1408-2室 邮编: 530022 E-mail:gxnfcn@126.com
电话: 0086-771-5789267/5789115 传真:0086-771-5789267/5789115 桂ICP备10200529号-1
Room 1408-2, 14th Fl, Mingdu Building, 22 Jinpu Rd. Qingxiu District, Nanning, Guangxi, China